Dogodki

Usposabljanje za kmete

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru EIP projekta Seneno meso in mleko organizira usposabljanja za tiste kmetije, ki se odločajo za seneno prirejo mesa in mleka. Drugo predavanje bo poudarek na pridelavi senenega mesa in mleka . Pridelava sena – Alberta Zorko, KGZS Sušenje sena – dr. Janez Benedičič, P-ino Krmljenje s senom – dr.