Menu

Seno

Naše živali

Seneno meso

Seneno mleko

Naše zgodbe

Partnerji

Kozolci

Storitve

Seno

Naše živali

Seneno meso

Seneno mleko

Naše zgodbe

Partnerji

Kozolci

Storitve

Partnerji >> Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijski inštitut Slovenije je vodilna raziskovalna inštitucija na področju kmetijstva v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1898 kot Kmetijsko-kemijsko preskuševališče za Kranjsko. Že od vsega začetka so se strokovnjaki na preskuševališču ukvarjali tudi z vsebinami, ki so povezane s senenim mlekom in mesom. Le nekaj let po ustanovitvi (1905) so bile objavljene prve analize vzorcev sena iz Ljubljanskega barja.


Z žlahtnjenjem izboljšujemo agronomske lastnosti in krmno vrednost trav

Aktivno delo na področju travništva delovanja je omogočilo objavo številnih strokovnih del, med njimi knjige Jakoba Turka Travništvo I (1924), Travništvo II (1925) in Pašništvo (1938). V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bila politika zasebnemu kmetijstvu na splošno nenaklonjena, so strokovnjaki Kmetijskega inštituta prepoznali, da brez modernizacije kmetijstva ne bo šlo. Veliko pozornosti so namenjali kakovosti krme in med vidnejšimi aktivnostmi sta bila prikaz strojev za spravilo krme na kmetijah v hribovitem svetu v Slovenj Gradcu (1965) in posvet Spravilo in konzerviranje krme na Grobljah (1967).


Ugotavljanje škode, ki jo na travinju povzroča divjad

Sedaj se z vsebinami, ki so povezane s senenim mlekom in mesom, ukvarjajo strokovnjaki iz različnih oddelkov Kmetijskega inštituta. Na Oddelku za kmetijsko ekologijo in naravne vire se ukvarjajo z gnojenjem travinja in kakovostjo kmetijskih zemljišč. Na Oddelku za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje se ukvarjajo s tehnologijami v travništvu in z žlahtnjenjem trav in detelj. Delo na Oddelku za živinorejo je usmerjeno v spremljanje prireje mleka in govejega mesa v Sloveniji, v selekcijo goved, kakovost krme, prehrano goved in drobnice ter v kakovost mleka in mesa. S stroji za spravilo travniške krme se ukvarjajo na Oddelku za kmetijsko tehniko in energetiko. Na Oddelku za ekonomiko kmetijstva se ukvarjajo z ekonomiko pridelovanja krme in živinoreje, pripravljajo pa tudi izhodišča za opredelitev območij z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Centralni laboratorij z analizami tal, živinskih gnojil, krme in živil podpira aktivnosti drugih oddelkov na tem področju.


Iščemo rešitve za ohranitev energijske in beljakovinske vrednosti krme med sušenjem in za zmanjšanje izgub vitaminov

Interaktivna spletna programa KOKRA in KOPIT omogočata sestavljanje krmnih obrokov za krave molznice in goveje pitance

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
1000 Ljubljana
01 280 52 62
info@kis.si

Za normalno delovanje strani so potrebni piškotki. Pritisnite "V redu", da sprejmete piškotke. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close